پنجاه و یکمین نشریه مجری ویژه مجریان تاسیسات منتشر شد

در این شماره علاوه بر بخش‌های همیشگی نشریه نظیر اخبار، اجرای درست و نادرست،‌ خلاقیت در اجرای سوپرفیکس، یک تجربه و آشنایی با مقررات ملی ساختمان و… مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل سوپرپایپ، مصاحبه با برنده جایزه اول مسابقه برترین‌های نصب سوپرفیکس و گزارشی از بازدید اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی دوره هفتم … ادامه خواندن پنجاه و یکمین نشریه مجری ویژه مجریان تاسیسات منتشر شد