صدا و سیما هنوز قالیباف را شهردار می‌داند

انتقاد میرلوحی از صدا و سیما:

میرلوحی در انتقاد از عملکرد صداوسیما و اظهارت قالیباف در یک برنامه تلوزیونی گفت: من این گلایه را دوباره اعلام می کنم که صدا و سیما هنوز هم ایشان را شهردار تهران می داند و وقت در اختیار مدیران جدید قرار نمی گیرد.

محمود میرلوحی در تذکری در ابتدای جلسه شورای شهر تهران گفت در هفته
گذشته آقای قالیباف در برنامه بدون توقف صدا و سیما حضور داشتند و اظهاراتی داشتند.
من بعد از مشورت با اعضای کمیسیون ها و با توجه به حجم بدهی های شهرداری، تصمیم
گرفتم این تذکر را بدهم چون هرچقدر ما از بدهی ها صحبت کنیم، به همکاری شهرداری با
پیمانکاران و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، لطمه وارد می کند اما چاره ای
نیست
.

عضو شورای شهر تهران گفت درباره میزان بدهی ها پیش از این هم به آقای
نجفی، آقای افشانی و آقای حناچی گفته بودم درباره بدهی های شهرداری تهران شفاف سازی
شود اما متاسفانه باز هم ایشان ادعاهای قبلی خود را با یک ادبیات سخیفی تکرار
کردند. من از صدا و سیما خواهش می کنم به اعضای شورای شهر و شهردار تهران هم فرصت
صحبت داده شود
.

میرلوحی افزود از دفتر حقوقی شهرداری درخواست می کنم اقدام حقوقی
و قضایی در این زمینه انجام دهند. اگر ایشان ادعا می کنند که صحبت ها درباره
عملکرد گذشته شهرداری کذب است، چه حکمی برای ادعاهای ایشان پیدا می شود؟

میرلوحی در پایان تاکید کرد من با مشورت با آقای فراهانی، آقای رسولی
و خانم آروین تصمیم گرفتم این تذکر را به عنوان تذکر کمیسیون اعلام کنم و از آقای
حناچی بخواهیم میزان بدهی ها را رسما اعلام کنند و از صدا و سیما هم بخواهیم وقت
کافی برای پاسخگویی به این اتهامات قرار دهد. من این گلایه را دوباره اعلام می کنم
که صدا و سیما هنوز هم ایشان را شهردار تهران می داند و وقت در اختیار مدیران جدید
قرار نمی گیرد چنانچه ۵۳۰ پروژه که روز پنجشنبه افتتاح شد، هیچ بازتابی در رسانه
ملی نداشت. این پروژه ها امید آفرین است و می تواند ایجاد نشاط اجتماعی کند
اما این پروژه ها منعکس نمی شود اما ایشان در دو برنامه حضور پیدا می کند و این
درست نیست
.

خروج از نسخه موبایل