کاهش ۱۷ متری آب‌های زیرزمینی در تهران

مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متاسفانه فرونشست زمین در تهران به دلیل بی توجهی‌ها به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است . محمد درویش با اشاره به دستاوردهای ناچیز شورای شهر چهارم در حوزه محیط زیست گفت: در طی این دوره چهارساله شرایط تهران به وضعی نگران‌کننده رسیده است، بطوریکه سطح آب‌های … ادامه خواندن کاهش ۱۷ متری آب‌های زیرزمینی در تهران